Kaj je FonaTerm® - granular?

 

FonaTerm® - granular je izolacija iz kosmičev tekstilnih ostankov, ki nastajajo pri krojenju avtomobilskih cenovno pozicioniranje granulataprevlek in vzglavnikov, ki so ji dodane snovi za zaviranje gorljivosti, povečanje obstojnosti in zaščito pred insekti ter zajedalci. FonaTerm® - granular izolacija v obliki kosmičev je namenjena vpihovanju v medprostore zidov, pri čemer dobimo izolacijo v enem kosu, brez stikov, toplotnih in zvočnih mostov, zato takšna izolacijska plast enakomerno prekriva cevi in ostale inštalacije. Izdelek je zaščiten s patentom številka P-21620 podeljen od RS Ministrstvo za gospodarstvo Urad za intelektualno lastnino. Za FonaTerm® - granular smo pridobili STS (Slovensko tehnično soglasje) pri zavodu ZAG - Ljubljana.

 

PRODUKTI FonaTerm®

 
Osnovni produkti, ki derivirajo iz uporabnosti FonaTerm® - granular in jih ponuja podjetje so naslednji:
- granular
- plošče (mehke in trde)
- kalupirani izdelki in
- nabrizg izolacije

 

PREDNOSTI izolacije FonaTerm® - granular


primerjava zvočne izolativnosti materialov

·      Odlična toplotna izolacija in toplotni fazni zamik.
.      Neobčutljiva na mehanske poškodbe, omočenje z vodo in vodno paro. Praktično neuničljiva izolacija.
·      Odlična absorbcija in dušenje zvoka
·      Priporočamo uporabo tudi za izolacijo lesenih objektov in mansard, ker ima izolacija FonaTerm®
      
odlično lastnost sušenja lesa. Z absorbcijo vlage in oddajanjem v prostor preprečuje gnitje lesa.

·      Z vpihavanjem izolacije dosežemo zapolnjenost vseh praznih medprostorov ter enakomerno prekrijemo
       cevi in ostale inštalacije. S tem dosežemo optimalno izolacijo ter se izognemo toplotnim in zvočnim mostovom.
·      Izolacija ni toksična in ne povzroča alergij, zato je delo z njo človeku in okolju prijazno
       (podvržena tudi zahtevnim standardom avtomobilske industrije)
·      Z vpihovanjem lahko uravnavamo gostoto in tesnost vpihane izolacije glede na različne zahteve.

·      Pri predpisani gostoti vpihane izolacije in kakovostni izvedbi je posedanje nično,
       saj je izolacija v volumnu prednapeta.
·      Izolacija FonaTerm® - granular navzeto vlago oddaja, pri čemer ne spreminja 
       lastnosti.

·      Z izolacijo FonaTerm® - granular izolirane stene dihajo, saj je zaradi kosmičaste 
       strukture omogočen prehod vodne pare skozi izolacijo. (ne potrebujemo parnih zapor!)

·      FonaTerm® - granular je testiran na ZAG Ljubljana po zahtevah veljavnih 
       standardov.

·      FonaTerm® - granular izolacija ne gnije ali plesni, in ni hrana za mrčes in glodalce.

·      Suha vgradnja, zato ni potrebno nikakršno sušenja.

·      Zaradi večje mase izolacijskega matriala velča akumulacija toplote in ugoden toplotni fazni zamik.

·      Manjša poraba energije, glede na klasične načine izoliranja
·      100% zapolnjenost izolirnega elementa-volumna

 

LASTNOSTI FonaTerm® - granular – po poročilih preizkusov ZAG Ljubljana in UNI MB.

 

Granulacija: 8 mm

Lastnosti veljajo za gostoto vpihane izolacije med 50 in 60 kg/m3

Toplotna prevodnost (SIST EN 12667): 0,038 W/mK

Toplotna upornost (SIST EN 12667): 1,00 m2K/W

Zvočna izolirnost notranje stene sestave dveh mavčno-kartonskih plošč debeline 12,5 mm in debeline izolacije 7,5 cm (SIST EN ISO 140-3 (1997)): 49 dB

Odziv materiala na ogenj (SIST EN 13501-1): razred E (omejen čas plamtenja, ni plamtečih kapljic/delcev)

Posedanje (ISO/TR 163/SC, metoda C): 0,1%

Upor zračnemu toku (SIST EN 29053): 1 kNs/m4

Obstojnost na vremenske vplive preizkušena po standardu EN ISO 105-B02 in EN ISO 105-B04.

 

UPORABA FonaTerm® - granular

 

FonaTerm® - granular je izolacija za vpihavanje, ki se zaradi svojih lastnosti uporablja za toplotno in zvočno izolacijo predelnih montažnih sten, suhomontažne izvedbe izolacije tal ali izolacijo ostrešij in mansard. Glede na ta namen se zaradi zagotavljanja ustreznih lastnosti in preprečevanja posedanja priporočajo različne gostote vpihane izolacije:

·          predelne montažne stene: 50 – 60 kg/m3

·          suhomontažne izvedbe izolacije tal

·          izolacijo ostrešij in mansard: 40 – 60 kg/m3

Prav tako je uporaba te izolacije včasih edini možni, najhitrejši in najcenejši način pri sanaciji starejših, slabo izoliranih stavb.Opis Fonaterma

 

Fonaterm je ime blagovne znamke, ki je zaščitena s patentom P št.21620.

Izdelek Fonaterm je vrhunska toplotna in zvočna izolacija izdelana iz avtomobilskih tekstilij ki nastajajo kot tehničen višek (produkt) pri krojenju avtomobilskih vzglavnikov in prevlek.

Fonaterm granular se ponaša z verificiranim (ZAG) koeficientom toplotne prevodnosti, K= 0,038W/mK ter z neverjetnim 49dB zvočne izolativnosti zvoka po standardu SIST EN 140-3 (1997)

Izolacija Fonaterm granular je namenjena za vpihovanje v predhodno pripravljen volumen (prostor). Za vpihovanje uporabljamo specialne stroje, katere krmilimo daljinsko, kar pomeni, da je v prostoru, katerega izoliramo le vpihovalna glava ter gibljiva cev, medtem ko je stroj z Fonaterm granularjem nemeščen na tovornjaku, v bližini delovišča. S tem zagotovimo kvaliteto in čistočo dela ter, kar je najpomembneje, zapolnimo celoten volumen brez t.i. »hladnih/zvočnih mostov«.

Zelo pomembna lastnost Fonaterm granularja je ta, da je elastičen. Ker je v volumen zapolnjen z delnim nadtlakom, pomeni, da je prednapet v volumnu (podobno tlačni vzmeti). Zaradi te lastnosti in načina vgradnje pri Fonaterm granularju ne govorimo o posedanju, ker ga ni zaznati, saj se nadomesti s prednapetostjo le tega.


Druga pomembna lastnost Fonaterm granularja, poleg seveda najpomembnejših, kot so toplotna in zvočna prevodnost, je, da je material neobčutljiv na vodno paro oz. vlago, saj je primarni material visokokakovosten Polyester in Polyurethan, iz katerega so izdelane avtomobilske tekstilije. Ti materiali so podvrženi zelo visokim Evropskim in Ameriškim avtomobilskim standardom od katerih sta bistvena podateka koeficient izplinjanja (t.i. Fogging test), kateri je v tej branži zelo rigorozno postavljen in hitrost gorenja oz. test gorljivosti…(cigaretni ogorki, požar v avtomobilu).

Obstojnost tekstilij glede na vremenske vplive: vlaga, temperatura, … je praktično neomejena.


Z namenom dodatnega izboljšanja požarne varnost in z namenom, da onemogočimo bivanje insektov (golazni) dodajamo Fonaterm granularju naslednje aditive: Borax, Borova sol, (katera veljata za klasične aditive pri ostalih izolacijah izdelanih iz celuloz - papir, les..), Aluminijev hidrooksid (kreda) in Glauber sol, katera je v svetu poznana kot dodatek hrani za govedo. Zaradi izbire teh neškodljivih dodatkov je naša izolacija neškodljiva za človeka, kar dokazuje tudi certifikat izdan od ZAG-Ljubljana STS-06/004

Fonaterm granular se kot izolativni material obnaša podobno kot volna, kar pomeni, da regulira vlago prostora. To je predvsem pomembno v primerih, kjer je gradbena konstrukcija izdelana iz lesa, kar pomeni, da bo les vedno suh oz. bo njegova vlažnost okrog 12%.

To pomeni, da ne bo prišlo do prekomernega vlaženja in s tem posledično razpadanja (gnitja) lesa, kar je lahko težava pri izbiri klasičnih izolacijskih materialov izdelanih iz npr. kamene volne.


Zaradi te funkcija Fonaterm granularja je velika verjetnost, da v nekaterih primerih izvedbe izolacijske konstrukcije le to izvedemo brez t.i. parne ovire odnosno parne zapore.

Te možnosti vgradnje raziskujemo s pomočjo in sodelovanjem Univerze v Mariboru in ZAG-Ljubljana.

 

V podjetju Fonaterm d.o.o. imamo poleg opisanega Fonaterm granularja razvite tudi druge aplikativne možnosti uporabe Fonaterma, in sicer:

 

-         mehke in trde izolacijske plošče,

-         pohodni ergonomski tepihi za delovna mesta,

-         protikondenzen trden sloj izolacije strešnika Trimoform,

-         kalupirani izdelki (za dušenje hrupa v avtomobilih),

-         izolativni sendvič za visokoabsorbcijsko protihrupno ograjo avtocest/železnic,

-         Fonaterm protihrupni strojni omet za notranje stene objektov, kjer je zahtevan
          visok nivo zaščite hrupa, obenem pa dosežemo tudi odlično toplotno izolativnost.

 

 

Podjetje Fonaterm d.o.o., katero je proizvajalec izolacije Fonaterm v vseh naštetih oblikah se ponaša z visokim nivojem kvalitete dela, kar zagotavlja s pridobljenimi stadardi, kot so: ISO 9001, VDA…, TUV…, … 

Podjetje Fonaterm d.o.o. tesno sodeluje s podjetjem Koroški holding, kateri opravlja razvojna dela, s podjetji: Lamitex d.d., Prevent Global d.o., Grammer d.o.o.,  Johnson Controls-NTU d.o.o.,  katera kot proizvajalci oz. uporabniki avtomobilskih tekstilij prispevajo k nadaljnjnemu razvoj avtomobilske proizvodnje na tem področju.