PRIMER POSTOPKA IZVEDBE IZOLIRANJA PREDELNE STENE Z FonaTerm® - granular

 
Predelne stene fizično delijo prostor na več manjših enot, pri tem pa je pri izolaciji predelnih sten od toplotneizvedba izoliranja predelne stene pomembnejša zvočna izolacija, zlasti če so temperature med prostorih, ki jih izoliramo enake. Z različno gostoto vpihane FonaTerm® - granular izolacije dosežemo primerne zvočne izolativnosti stene, glede na predviden namen.
 
1.       Izdelamo nosilno konstrukcijo predelne stene, ki jo
          pritrdimo v tla, strop in stene, pri čemer stike zatesnimo
          s tesnilnim trakom.
2.       Na obeh straneh pritrdimo na nosilno konstrukcijo 
          mavčno kartonske plošče.
3.       Na zgornjem delu stene, tik pod stropom, izvrtamo luknje
          v mavčno-kartonske plošče.
4.       FonaTerm® - granular izolacijo vpihujemo skozi
          izvrtine s posebnim strojem po sistemu cevi v posamezni
          prekat predelne stene, tako da ga zapolnimo s primerno
          gostoto izolacije, kar dosežemo s primernim razmerjem
          tlaka vpihovanja in količino vpihanega materiala.
5.       Izvrtane luknje v mavčno kartonskih ploščah začepimo in
          zatesnimo s tesnilnim trakom.
 
Tako izolirana predelna stena je izolirana v enem kosu brez toplotnih in zvočnih mostov, kar je za učinkovito zvočno in toplotno izolacijo velikega pomena.