Kontakt

 

Fonaterm, d.o.o.
Koroška ulica 5
2380 Slovenj Gradec

TELEFON: 041 790 824

 

Uprava 

 

Proizvodnja Žalec