PRIMER POSTOPKA IZVEDBE IZOLIRANJA MANSARDE S FonaTerm® - granular


Strop mansarde deli bivalni prostor od okolice, zato mora biti kar se da idealno izoliran, tako toplotno kot zvočno, da zagotovi minimalen vpliv okolice na bivalno okolje. Izolacija FonaTerm® ima odlične toplotne in akustične lastnosti, ponaša se z minimalnim koeficientom posedanja, kar nam zagotavljaprimer izolirane stene dolgotrajno optimalno izolacijo, zato je uporaba FonaTerm® idealna tam, kjer želimo združiti toplotno in zvočno izolacijo.
Z različno gostoto vpihane FonaTerm® - granular izolacije dosežemo primerne zvočne izolativnosti stene, glede na predviden namen.

1. Izdelamo nosilno konstrukcijo predelne stene, ki jo pritrdimo
    v tla, strop in stene, pri čemer stike zatesnimo s tesnilnim
    trakom.
2. Na obeh straneh pritrdimo na nosilno konstrukcijo mavčno
    kartonske plošče.
3. Na zgornjem delu stene, tik pod stropom, izvrtamo luknje v
    mavčno-kartonske plošče.
4. FonaTerm® - granular izolacijo vpihujemo skozi izvrtine s
    posebnim strojem po sistemu cevi v posamezni prekat
    predelne stene, tako da ga zapolnimo s primerno gostoto
    izolacije, kar dosežemo s primernim razmerjem tlaka
    vpihovanja in količino vpihanega materiala.
5. Izvrtane luknje v mavčno kartonskih ploščah zapremo in zatesnimo s tesnilnim trakom.

Tako izolirana mansardna predelna stena je izolirana v enem kosu brez toplotnih in zvočnih mostov, kar je za učinkovito zvočno in toplotno izolacijo izjemnega pomena.