Kaj je FonaTerm® - granular?

 

cenovno pozicioniranje granulataFonaTerm® - granular je izolacija iz kosmičev tekstilnih ostankov, ki nastajajo pri krojenju avtomobilskih prevlek in vzglavnikov, ki so ji dodane snovi za zaviranje gorljivosti, povečanje obstojnosti in zaščito pred insekti ter zajedalci. FonaTerm® - granular izolacija v obliki kosmičev je namenjena vpihovanju v medprostore zidov, pri čemer dobimo izolacijo v enem kosu, brez stikov, toplotnih in zvočnih mostov, zato takšna izolacijska plast enakomerno prekriva cevi in ostale inštalacije. Izdelek je zaščiten s patentom številka P-21620 podeljen od RS Ministrstvo za gospodarstvo Urad za intelektualno lastnino. Za FonaTerm® - granular smo pridobili STS (Slovensko tehnično soglasje) pri zavodu ZAG - Ljubljana.

 

Izolacija z najvišjo akumulacijo toplotne energije!

 

FonaTerm® ima specifično toploto 1870 J/Kg K, vgradimo pa ga lahko z gostoto od 50 do 180 Kg//m3 . Akumulacija toplotne energije je zmnožek specifične toplote in gostote opazovanega materiala. Ker lahko FonaTerm® vgradimo z vsaj tri krat višjo gostoto glede na ostale kvalitetne izolativne materiale, kot so celulozna vlakna, kamena volna, lesna vlakna in pridobimo pri isti specifični toploti tri krat višjo akumulacijo toplotne energije. Če upoštevamo faktor gostot FonaTerm® in kamene volne, ki je cca. 4,5 in faktor specifične toplote FonaTerm® med npr. kameno volno = 400 J/Kg K in =1870 J/Kg K, ki je cca. 4,6 vidimo, da ima objekt izoliran s FonaTerm® 21 x višjo akumulacijo toplote kot v primeru izbire kvalitetne kamene volne z gostoto vsaj 40 Kg//m3 in vsaj štiri krat višjo glede na celulozna vlakna.
 

Akumulacija toplotne energije je v bivalnem objektu ključnega pomena saj se zunanja temperatura objekta glede na položaj sonca (dan/noč) nenehno spreminja, kar posledično spreminja toplotni tok, ki ga izolacija absorbira do njene nasičenosti, ki je odvisna od zmnožka specifične toplote izolacijskega materiala in njegove gostote. Ko izolativni material doseže energijsko zasičenost se vzpostavi toplotni tok glede na koeficient prehoda toplote. To pomeni, da se toplotni tok pri izolacijah z visoko akumulativnostjo toplotne energije toplotni tok vzpostavi bistveno kasneje in obratno.
Zaradi tega imajo izolacije z visoko akumulacijo neprimerno manjše izgube toplotnega toka. Pri izolaciji FonaTerm® se toplotni tok vzpostavi šele po 10-12 urah, v tem času nasičevanja energije v izolacijski plasti objekt nima toplotnih izgub (laično povedano: če ste dopoldne hišo ogrevali se je toplota akumulirala, ponoči pa se ta akumulirana toplota odda nazaj v stavbo).


Ponazoritev akumulacije v enostavnem praktičnem primeru:
na dlan položimo izolacijo, na njo topel predmet in merimo čas v katerem začutimo dvig temperature. Poskus opravimo s stiroporom, kameno volno in nazadnje s FonaTerm®.


Ker je FonaTerm® vpihana izolacija je homogena po celotnem preseku in nima toplotnih mostov, ki povečujejo izgubo toplotnega toka. Izolacija je iz enega kosa in je praktična meritev enakovredna teoretični.


FonaTerm® je izolacija z najvišjo AKUMULACIJO TOPLOTE (toplotne energije), najviško SPECIFIČNO TOPLOTO, lahko jo vgradimo z NAJVIŠJO GOSTOTO, kar posledično privede do NAJDALJŠEGA oz. NAJVIŠJEGA TOPLOTNEGA FAZNEGA ZAMIKA.


FonaTerm® ima tudi najvišjo ABSORBCIJO ZVOKA in NAJVIŠJO IZOLACIJO ZVOKA.

FonaTerm® je najbolj trajna izolacija, neobčutljiva na vodo (močenju). Objekti izolirani s FonaTerm® izolacijo so zračni in suhi, saj izolacija regulira vlago sama.


Diagram zgoraj desno prikazuje toplotni fazni zamik dejanskega bivalnega objekta izoliranega s fonatermom, ki je postavljen v Pesnici pri Mariboru.
Ostali diagrami in komentar (UNI-MB) glej stran pomembne meritve.

 

PRODUKTI FonaTerm®

 

Osnovni produkti, ki derivirajo iz uporabnosti FonaTerm® - granular in jih ponuja podjetje so naslednji:
- granular
- plošče (mehke in trde)
- kalupirani izdelki in
- nabrizg izolacije
 

PREDNOSTI FonaTerm® - granular

 

· Izolacija z najvišjo akumulacijo - toplotni fazni zamik ( preko 12 h)primerjava zvočne izolativnosti materialov
· Odlična toplotna izolacija
· Odlična absorbcija in izolacija zvoka (glej diagram desno)
· Priporočamo uporabo tudi za izolacijo lesenih objektov in mansard, ker ima FonaTerm® odlično lastnost sušenja lesa. Z absorbcijo vlage in oddajanjem v prostor preprečuje gnitje lesa.
· Z vpihavanjem izolacije dosežemo zapolnjenost vseh praznih medprostorov ter enakomerno prekrijemo cevi in ostale inštalacije. S tem dosežemo optimalno izolacijo ter se izognemo toplotnim in zvočnim mostovom.
· Izolacija ni toksična in ne povzroča alergij, zato je delo z njo človeku in okolju prijazno
· Z vpihovanjem lahko uravnavamo gostoto in tesnost vpihane izolacije glede na različne zahteve.
· Pri predpisani gostoti vpihane izolacije in kakovostni izvedbi je posedanje nično, saj je izolacija v volumnu prednapeta.
· Izolacija FonaTerm® - granular navzeto vlago oddaja, pri čemer ne spreminja lastnosti.
· Z izolacijo FonaTerm® - granular izolirane stene dihajo, saj je zaradi kosmičaste strukture omogočen prehod vodne pare skozi izolacijo.
· FonaTerm® - granular je testiran na ZAG Ljubljana po zahtevah veljavnih standardov.
· FonaTerm® - granular izolacija ne gnije ali plesni, in ni hrana za mrčes in glodalce.
· Suha vgradnja, zato ni potrebno nikakršno sušenja.
· Zaradi večje mase izolacijskega matriala velja akumulacija toplote in ugoden fazni zamik.
· Manjša poraba energije, glede na klasične načine izoliranja
· 100% zapolnjenost izolirnega elementa-volumna

 

LASTNOSTI FonaTerm® - granular – po poročilih preizkusov ZAG Ljubljana in UNI MB.


Granulacija: 8 mm
Lastnosti veljajo za gostoto vpihane izolacije med 50 in 80 kg/m3
Toplotna prevodnost (SIST EN 12667): 0,038 W/mK
Toplotna upornost (SIST EN 12667): 1,00 m2K/W
Zvočna izolirnost notranje stene sestave dveh mavčno-kartonskih plošč debeline 12,5 mm in debeline izolacije 7,5 cm (SIST EN ISO 140-3 (1997)): 49 dB
Odziv materiala na ogenj (SIST EN 13501-1): razred E (B2)
Posedanje (ISO/TR 163/SC, metoda C): 0,1%
Upor zračnemu toku (SIST EN 29053): 1 kNs/m4
Obstojnost na vremenske vplive preizkušena po standardu EN ISO 105-B02 in EN ISO 105-B04.
UPORABA FonaTerm® - granular
FonaTerm® - granular je izolacija za vpihavanje, ki se zaradi svojih lastnosti uporablja za toplotno in zvočno izolacijo predelnih montažnih sten, suhomontažne izvedbe izolacije tal ali izolacijo ostrešij in mansard. Glede na ta namen se zaradi zagotavljanja ustreznih lastnosti in preprečevanja posedanja priporočajo različne gostote vpihane izolacije:
· predelne montažne stene: 50 – 60 kg/m3
· suhomontažne izvedbe izolacije tal
· izolacijo ostrešij in mansard: 40 – 60 kg/m3
Prav tako je uporaba te izolacije včasih edini možni, najhitrejši in najcenejši način pri sanaciji starejših, slabo izoliranih stavb.

 

Opis Fonaterma

 

Fonaterm je ime blagovne znamke, ki je zaščitena s patentom P št.21620.
Izdelek Fonaterm je vrhunska toplotna in zvočna izolacija izdelana iz avtomobilskih tekstilij ki nastajajo kot tehničen višek (produkt) pri krojenju avtomobilskih vzglavnikov in prevlek.
Fonaterm granular se ponaša z verificiranim (ZAG) koeficientom toplotne prevodnosti, K= 0,038W/mK ter z neverjetnim 49dB zvočne izolativnosti zvoka po standardu SIST EN 140-3 (1997)

 

Izolacija Fonaterm granular je namenjena za vpihovanje v predhodno pripravljen volumen (prostor). Za vpihovanje uporabljamo specialne stroje, katere krmilimo daljinsko, kar pomeni, da je v prostoru, katerega izoliramo le vpihovalna glava ter gibljiva cev, medtem ko je stroj z Fonaterm granularjem nemeščen na tovornjaku, v bližini delovišča. S tem zagotovimo kvaliteto in čistočo dela ter, kar je najpomembneje, zapolnimo celoten volumen brez t.i. »hladnih/zvočnih mostov«.

 

Zelo pomembna lastnost Fonaterm granularja je ta, da je elastičen. Ker je v volumen zapolnjen z delnim nadtlakom, pomeni, da je prednapet v volumnu (podobno tlačni vzmeti). Zaradi te lastnosti in načina vgradnje pri Fonaterm granularju ne govorimo o posedanju, ker ga ni zaznati, saj se nadomesti s prednapetostjo le tega.

 

Druga pomembna lastnost Fonaterm granularja, poleg seveda najpomembnejših, kot so toplotna in zvočna prevodnost, je, da je material neobčutljiv na vodno paro oz. vlago, saj je primarni material visokokakovosten Polyester in Polyurethan, iz katerega so izdelane avtomobilske tekstilije. Ti materiali so podvrženi zelo visokim Evropskim in Ameriškim avtomobilskim standardom od katerih sta bistvena podateka koeficient izplinjanja (t.i. Fogging test), kateri je v tej branži zelo rigorozno postavljen in hitrost gorenja oz. test gorljivosti…(cigaretni ogorki, požar v avtomobilu).


Obstojnost tekstilij glede na vremenske vplive: vlaga, temperatura, … je praktično neomejena.
 

Z namenom dodatnega izboljšanja požarne varnost in z namenom, da onemogočimo bivanje insektov (golazni) dodajamo Fonaterm granularju naslednje aditive: Borax, Borova sol, (katera veljata za klasične aditive pri ostalih izolacijah izdelanih iz celuloz - papir, les..), Aluminijev hidrooksid (kreda) in Glauber sol, katera je v svetu poznana kot dodatek hrani za govedo. Zaradi izbire teh neškodljivih dodatkov je naša izolacija neškodljiva za človeka, kar dokazuje tudi certifikat izdan od ZAG-Ljubljana STS-06/004

Fonaterm granular se kot izolativni material obnaša podobno kot volna, kar pomeni, da regulira vlago prostora. To je predvsem pomembno v primerih, kjer je gradbena konstrukcija izdelana iz lesa, kar pomeni, da bo les vedno suh oz. bo njegova vlažnost okrog 12%.

To pomeni, da ne bo prišlo do prekomernega vlaženja in s tem posledično razpadanja (gnitja) lesa, kar je lahko težava pri izbiri klasičnih izolacijskih materialov izdelanih iz npr. kamene volne.

Zaradi te funkcija Fonaterm granularja je velika verjetnost, da v nekaterih primerih izvedbe izolacijske konstrukcije le to izvedemo brez t.i. parne ovire odnosno parne zapore.
Te možnosti vgradnje raziskujemo s pomočjo in sodelovanjem Univerze v Mariboru in ZAG-Ljubljana.
V podjetju Fonaterm d.o.o. imamo poleg opisanega Fonaterm granularja razvite tudi druge aplikativne možnosti uporabe Fonaterma, in sicer:
- mehke in trde izolacijske plošče,
- pohodni ergonomski tepihi za delovna mesta,
- protikondenzen trden sloj izolacije strešnika Trimoform,
- kalupirani izdelki (za dušenje hrupa v avtomobilih),
- izolativni sendvič za visokoabsorbcijsko protihrupno ograjo avtocest/železnic,
- Fonaterm protihrupni strojni omet za notranje stene objektov, kjer je zahtevan visok nivo zaščite hrupa, obenem pa dosežemo tudi odlično toplotno izolativnost.

Podjetje Fonaterm d.o.o., katero je proizvajalec izolacije Fonaterm v vseh naštetih oblikah se ponaša z visokim nivojem kvalitete dela, kar zagotavlja s pridobljenimi stadardi, kot so: ISO 9001, VDA…, TUV…, …Podjetje Fonaterm d.o.o iz Slovenj Gradca je dobavitelj najpomembnejšim avtomobilskim proizvajalcem v Evropi, od katerih naj omenimo: Daimler Chrysler (Mercedes), BMW, Audi, VW, Ford, Stayer-Puch, Toyota, Seat, Škoda…
Podjetje Fonaterm d.o.o. tesno sodeluje s podjetjem Koroški holding, kateri opravlja razvojna dela, s podjetjem Johnson Controls-NTU d.o.o.,Prevent d.o.o., Grammer d.o.o. katera kot proizvajalci oz. uporabniki avtomobilskih tekstilij sugerirajo nadaljnji razvoj avtomobilske proizvodnje na tem področju.