Pridobili smo naslednje listine:

STS (Slovensko tehnično soglasje)

patent številka P-21620, lastnik patenta je Fonaterm d.o.o.Izdelek je zaščiten s patentom številka P-21620 podeljen od RS Ministrstvo za gospodarstvo Urad za intelektualno lastnino. Za FonaTerm® - granular smo pridobili STS (Slovensko tehnično soglasje) pri zavodu ZAG - Ljubljana.